Většina firem plánuje zasáhnout do svých mzdových systémů, odpověděli zástupci více než sta tisíc zaměstnanců v průzkumu HR Monitor® 

Variabilní odměňování a příplatky, tak znělo téma již 19. průzkumu HR Monitor®. Průzkumu, ve kterém TREXIMA každý rok hledá odpovědi na aktuální otázky, které trápí personalisty a manažery.

Proč se tématem roku 2024 staly právě mzdy a jejich složky?„Variabilní složky mzdy mohou významně ovlivňovat motivační funkci mzdového systému, proto jsme se této problematice věnovali již dříve v šetřeních prováděných v roce 2013, 2016 a 2019,“ uvedl během prezentace výsledků Josef Chovanec, vedoucí útvaru Personálního a mzdového poradenství společnosti TREXIMA. „V průzkumech jsme zaznamenali zajímavé tendence, proto jsme se k tomu, jakým způsobem společnosti nastavují své motivační systémy a zejména jejich variabilní a příplatkovou část, vrátili,“ doplnil.

„Více než 70 % zaměstnavatelů v průzkumu uvedlo, že jim variabilní složky mzdy pomáhají zlepšovat motivaci a angažovanost, dosahovat požadovaný výkon a zvyšovat produktivitu,“ vysvětlila význam tématu na úvod prezentace konzultantka Michaela Studená. Zároveň také zdůraznila fakta, která jsou poměrně alarmující. „Třetina respondentů přiznala, že je jejich mzdový systém pro zaměstnance nesrozumitelný a u čtvrtiny firem se ukazuje, že mzdový systém nemá jednoznačně nastavená pravidla,“ dodala konzultantka personálního a mzdového poradenství Studená, která za vyhodnocením letošního průzkumu stojí.  

„Je překvapivé, že 40 % respondentů uvádí, že mzdový systém nenaplňuje a nekontroluje dodržování podmínek rovného odměňování, přitom se nejedná o novou zákonnou povinnost,“ upozornila Studená. Ze získaných dat však vyplývá, že více než polovina respondentů plánuje významněji zasáhnout do svých mzdových systémů.    

Do průzkumu HR Monitor® se v letošním roce zapojili HR specialisté a manažeři z 299 firem různých velikostí, napříč regiony. Jedná se o zaměstnavatele více než stovky tisíc zaměstnanců, převážně ze zpracovatelského průmyslu. 

Co odpověděli zástupci více než sta tisíc zaměstnanců v průzkumu HR Monitor®?

Mám zájem o kompletní 24stránkový průzkum HR Monitor® v pdf. formátu obsahující data a komentáře. 

Mám otázky k mzdovému systému, rovnému odměňování, tápu v oblasti konkurenceschopnosti mezd u nás ve firmě.