Podnikovému poradenství se věnujeme 30 let a víme, že nejcennější jsou pro firmu zaměstnanci

V TREXIMĚ, která letos slaví 30 let od svého založení, se zaměřujeme na firemní zákazníky po celou dobu fungování firmy. V posledních 15 letech je pro nás podnikatelské prostředí dokonce klíčovým segmentem. V práci pro klienty z byznysu přitom zúročujeme naše znalosti a zkušenosti z českého trhu práce získané v řadě projektů.

Úsek v TREXIMĚ, který se věnuje firemní klientele, se jmenuje Podnikové poradenství. Kolegové z toho úseku pomáhají firmám zejména v oblasti nastavení mzdových a motivačních systémů a optimalizace osobních nákladů. Ty by neměly být jen vysokou nákladovou položkou, ale měly by primárně podporovat firemní strategií a být využívány efektivně. „Velmi často se ve firmách setkáváme s tím, že k propojení odměňování se strategií nedochází, což je příležitost pro nás, jak pomoct managementu nastavit interně spravedlivé a současně na trhu konkurenceschopné mzdové podmínky,“ vysvětluje Ing. Hana Kohoutová, ředitelka úseku Podnikového poradenství v TREXIMĚ.

Za své mnoholeté působení v oboru vypozorovala, že spokojení a motivovaní zaměstnanci přináší firmám vyšší produktivitu práce. Proto je podle ní nutné, aby odměňování bylo transparentní, spravedlivé a všem zaměstnancům srozumitelné. „V posledních letech si toto uvědomuje stále více manažerů a já jsem moc ráda, že jim s tím dokážeme pomoci“.

Vlastní průzkumy a softwarová řešení pro personální práci

Odměňování a motivace jsou pro fungování firem klíčové, ale péče o zaměstnance by měla být komplexní. Zaměstnanci jsou pro firmy tím nejcennějším kapitálem. „Mimo systémy odměňování pomáháme firmám s náborem, stabilizací, hodnocením i rozvojem zaměstnanců, a to jak celkovým nastavením procesů, tak i formou dílčích konzultací. Za naši velkou přednost považuji také to, že umíme klientům nabídnout softwarové nástroje pro zefektivnění personální práce. Vyvinuli jsme například cloudové řešení pro vytvoření firemního katalogu pracovních pozic, který jsme propojili s popisy pracovních pozic,“ vypočítává nabídku služeb v oblasti podnikového poradenství Kohoutová. Její úsek rovněž nabízí řešení pro hodnocení zaměstnanců a aktuálně pracuje na vývoji cloudového nástroje pro hodnocení pracovní seniority. Ve vlastním dotazníkovém centru dokážeme také zpracovávat pro klienty různé průzkumy, zejména v oblasti spokojenosti zaměstnanců.

V průzkumech má TREXIMA také dlouholeté know-how. Klientům nabízíme aktuální informace z oboru, které získáváme například vlastními dotazníkovými průzkumy na různá aktuální personální témata pod názvem HR Monitor®.

„Na naší práci je úžasné, že se napříč firmami setkáváme s profesionály z různých oborů, což nás nesmírně obohacuje a baví. To vše by však nebylo možné bez mých skvělých kolegů, zkušených profesionálů, kterým moc děkuji za jejich práci,“ uzavírá Kohoutová.

Projděte si nabídku našich produktů určených pro firmy.

Zaujaly vás? Můžete nás rovnou kontaktovat.