4 procenta HDP. Česko dává na vzdělávání méně, než je průměr OECD

Česká republika patří mezi vyspělé ekonomiky, které dávají na školství jednu z nejnižších částek. Ukazuje to statistika Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD).

Podle srovnání, které zpracovali analytici projektu Česko v datech, plynou v ČR na vzdělávání přibližně 4 procenta hrubého domácího produktu. Do tohoto čísla jsou započítané jak peníze z veřejných, tak ze soukromých zdrojů – tyto výdaje činily zhruba 0,5 % českého HDP.

Nižší podíl HDP jde přitom v této oblasti podle publikace OECD Education in Glance 2016 jen v Maďarsku, na Slovensku a v Itálii. Průměr všech 35 ekonomicky nejvyspělejších zemí světa činil 5,2 procenta.

Na primární vzdělání, tedy vzdělání dětí od šesti do patnácti let, u nás plyne 0,8 % HDP. Celková úroveň je sice podle autorů srovnatelná s okolními zeměmi – Rakouskem, Maďarskem nebo Slovenskem, průměr celé OECD však činí 1,5 % HDP. Na sekundární neboli střední vzdělání jde 1,9 % českého HDP (v OECD to je 2,2 %) a na terciární pak 1, 3 % HDP (průměr zemí OECD představuje 1,6 %).

14 procent výdajů z rozpočtu

Pokud jde o veřejné investice do vzdělávání, sem patří jednak přímé výdaje, konkrétně platy učitelů, nákup učebnic nebo dalších učebních pomůcek, dále peníze, které jsou převáděny z veřejného do soukromého sektoru – například stipendia pro konkrétní žáky a studenty. Zároveň sem lze zahrnout i ušlou daň z příjmu, kterou studenti, kteří by jinak už mohli pracovat, neplatí.

Do soukromých výdajů OECD započítává jednak přímé náklady na dosažení vzdělání, například poplatky, školné a další výdaje spojené se studiem, stejně tak sem patří ušlý výdělek za dobu studia. Kromě toho je podle autorů třeba zohlednit i vyšší odvody na dani z příjmu fyzických osob a sociálním pojištění, které osoby s vyšším vzděláním – a obvykle tedy i vyššími výdělky – následně budou platit.

Analýza na webu Česko v datech také ukazuje, že mezi lety 2008 a 2010 směřovalo v ČR do školství zhruba 14 % z celkových výdajů státního rozpočtu. „Od roku 2011 do roku 2014 se tento podíl zvýšil na 15 %, v roce 2015 opět klesl na 14 %,“ doplňují autoři.

 

Přečtěte si další aktuality:

Tři z deseti Čechů mají jiné vzdělání, než v práci potřebují
Jaká je v ČR nabídka doplňkového vzdělání?

Na spokojenost s prací má vliv i vzdělání zaměstnance
Budoucnost školství? Češi mají jasno jen ohledně praxe a peněz

 

Napište nám

Naše produkty

Učíme firmy, jak nabírat, hodnotit a dál rozvíjet zaměstnance

Motivace 8000

Nástroj pro řížení a rozvoj týmu v cloudu

DRIVE 8000