Do prvních ročníků středních škol letos v ČR nastoupilo necelých 100 tisíc žáků

V letošním školním roce nastoupilo do prvních ročníků středních škol, případně do ročníků víceletých gymnázií, které odpovídají prvnímu ročníku na těch čtyřletých, celkem 99 610 žáků. Meziročně tak jejich počet klesl o 384 neboli o 0,4 %.

Ukazuje to analýza Národního ústavu pro vzdělávání (NÚV) „Vývoj vzdělanostní a oborové struktury žáků a studentů ve středním a vyšším odborném vzdělávání v ČR a v krajích ČR a postavení mladých lidí na trhu práce ve srovnání se stavem v Evropské unii“.

Jak NÚV upozorňuje, tento pokles žáků postupně zpomaluje, například ve školním roce 2010/2011 ubylo v prvních ročnících meziročně 14 700 žáků, tedy 11,5 %. „V současné době očekáváme, že se začne zvyšovat počet žáků vstupujících do prvních ročníků středních škol,“ stojí proto ve studii. Zároveň však NÚV připomíná, že vyšší počet absolventů se projeví až za několik let – takže nepříjemná situace pro zaměstnavatele, kteří se potýkají s nedostatkem lidí, bude ještě přetrvávat.

Vedou maturitní obory

Nejvíce nových středoškoláků nastoupilo ve školním roce 2016/17 na maturitní obory odborného vzdělávání bez odborného výcviku – především na školy zaměřené na ekonomiku a administrativu, případně na informatické obory. Na těchto školách jich zahájilo studium téměř 37 tisíc, a jednalo se tedy o 37,1 % všech žáků prvního ročníku středních škol.

Dalších 29,4 % žáků (29,3 tisíce) vstoupilo do učebních oborů. Jak NÚV upozorňuje, tento podíl se vůbec poprvé nacházel pod třiceti procenty.

Maturitní obory, které zahrnují i odborný výcvik, začalo v tomto roce studovat 6 % mladých lidí. „Žáci tu absolvují i odborný výcvik prakticky ve stejném rozsahu jako ve tříletých učebních oborech a jsou připraveni jako vysoce kvalifikovaní dělníci pro náročná povolání,“ doplňuje NÚV v analýze. Rostoucí náročnost mnoha dělnických profesí podle autorů často vyžaduje vzdělání na vyšší úrovni, takže tyto obory mají v ČR své důležité místo.

Do prvních ročníků gymnázií (nebo do jejich ekvivalentů, pokud jde o víceleté studium) letos nastoupilo 22,4 tisíce žáků, tedy 22,5 % všech „prváků“. Od roku 2005 tento podíl mírně vzrostl, tehdy se jednalo o 19,1 %. Pokud jde o lycea, na ta připadala necelá 4 % nových žáků. Zbylé procento žáků prvních ročníků středních škol nastoupilo na jednoleté či dvouleté obory praktických škol.

 

Struktura žáků, kteří v ČR nastoupili do prvních ročníků středního vzdělávání ve školních roce 2016/17:

Zdroj: NÚV

 

Přečtěte si další aktuality:

Kde je větší zájem o gymnázia a kde o učební obory. Přehled NÚV

Kolik studentů získá ročně doktorát. V Česku téměř 2,5 tisíce

Německý učeň stráví na praxi tři hodiny ze čtyř, v Česku je to mnohem méně

 

Napište nám

Naše produkty

Učíme firmy, jak nabírat, hodnotit a dál rozvíjet zaměstnance

Motivace 8000

Mějte přehled o všech zaměstnancích ve vašem oboru a regionu

Práce v datech

Nástroj pro řížení a rozvoj týmu v cloudu

DRIVE 8000