Kolik jde na předškolní vzdělávání? Porovnání zemí OECD

Na předškolní vzdělávání dávají Češi méně než většina ekonomicky vyspělých zemí. Podle statistiky Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) byly tyto výdaje v roce 2013, za který jsou k dispozici poslední dostupná data, nižší pouze ve třech zemích – Turecku, Mexiku a Estonsku,

Z údajů OECD vyplývá, že ročně v České republice na jedno dítě plyne v průměru 4 655 dolarů, tedy 109,5 tisíce korun. Do této částky spadají jak vládní výdaje na veřejné vzdělávání, například mateřské školy nebo přípravné třídy základních škol, tak peníze, které platí rodiče, ať už za soukromé nebo státní instituce. Celkově to je 8,3krát méně než v Norsku, které žebříček vede, a 4,4krát méně, než činí průměr celé organizace.

Jak je patrné z tabulky, nejvíce na předškolní vzdělávání dávají země severní Evropy, z mimoevropských pak Austrálie.

 

Kolik jednotlivé země v průměru utratí za předškolní vzdělání jednoho dítěte:

Zdroj: OECD

Pozn.: Údaje za Kanadu nejsou k dispozici

Z ročenky OECD Education at a Glance 2016 také vyplývá, že mateřskou školu či jinou podobnou vzdělávací instituci navštěvuje v 35 členských zemích celkem 71 procent tříletých dětí. V členských zemích OECD, které jsou zároveň součástí Evropské unie, se jedná o 77 procent. V České republice to v roce 2014 bylo necelých 70 procent. Téměř stoprocentní účast měly děti ve Francii, Belgii a Izraeli.

Pokud jde o čtyřleté děti, v rámci OECD se jich předškolního vzdělávání účastní 86 procent. V členských zemích EU to je 89 procent.

 

Přečtěte si další aktuality:

Ve kterých oborech narazíte častěji na ženy?

Česko se o talenty stará hůř než většina západní Evropy

Jaký je vztah mezi zaměřením žáka a prací jeho rodičů?

Základní školství v ČR: Ubývá škol i mladých učitelů

 

 

Napište nám

Naše produkty

Učíme firmy, jak nabírat, hodnotit a dál rozvíjet zaměstnance

Motivace 8000

Nástroj pro řížení a rozvoj týmu v cloudu

DRIVE 8000