Statistika

Naším klíčovým produktem je mzdová statistika, kterou zpracováváme pro Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV). Čtvrtletní i roční výsledky jsou veřejně dostupné v Informačním systému o průměrném výdělku (ISPV).

Kromě údajů o mzdách a platech podle zaměstnání, pohlaví, vzdělání, sektorů či odvětví sledujeme v rámci této statistiky i vývoj odpracované doby a délky dovolené. Součástí ISPV je Regionální statistika ceny práce (RSCP), která poskytuje detailní informace o výdělcích v krajích ČR.

Zároveň pro MPSV sestavujeme každoroční šetření Informace o pracovních podmínkách. Tento průzkum vychází z analýzy kolektivních smluv a kromě údajů o mzdových a platových podmínkách jsou jeho součástí např. informace o příplatcích, benefitech nebo odborném rozvoji zaměstnanců.

Od roku 2015 se podílíme na přípravě Ročenky dopravy pro ministerstvo dopravy. Dopravní statistika sleduje souhrnný vývoj dopravního sektoru ČR, využívání jednotlivých typů dopravy nebo dopravní infrastrukturu.

Kromě toho zpracováváme analýzy pro sociální partnery (Svaz průmyslu a dopravy ČR, Českomoravskou konfederaci odborových svazů, Asociaci samostatných odborů ČR). V uplynulých letech se jednalo např. o studie týkající se karenční doby, benefitů, výdělku a pracovních podmínek v krajích ČR nebo uplatnění obtížně zaměstnavatelných osob.

 

Zajímají Vás nejnovější informace o mzdách a pracovní době v České republice?

 

Napište nám

Naše produkty

Učíme firmy, jak nabírat, hodnotit a dál rozvíjet zaměstnance

Motivace 8000

Mějte přehled o všech zaměstnancích ve vašem oboru a regionu

Práce v datech

Nástroj pro řížení a rozvoj týmu v cloudu

DRIVE 8000