Konzultace, mentoring a koučink

Chcete rozvíjet své individuální nebo manažerské kompetence, svou odbornost nebo leadership? Ocenili byste možnost probrat své pracovní záměry, strategie, plány a manažerská rozhodnutí se zkušeným člověkem z vnějšku? Využijte zkušeností našich expertů.

Zaujal vás tento produkt?

Poradenské a konzultační služby, mentoring a koučink poskytujeme v oblastech, ve kterých jsme silní – především vedení lidí a jejich motivace, práce s vlastním sebevědomím, sebedůvěrou, profesní zdatností a potenciálem. Poradenské služby realizujeme formou osobních setkání nebo formou elektronické komunikace.

Koučink zaměřujeme především na rozvoj individuálních sociálních, manažerských a vůdcovských kompetencí, ale také na rozvoj osobní integrity a sebeřízení skrze zlepšování sebereflexe, sebedůvěry a sebevědomí. Koučink nabízíme ve formě indoor, jako individuální nebo skupinovou aktivitu. Pro jednotlivce lze využít i outdoor formu, nejčastěji realizovanou v rámci středně náročných aktivit v přírodě (pěší, cyklo nebo vodní turistika).

Máte zájem o spolupráci?

ZAVOLEJTE
+420 725 027 472
NAPIŠTE E-MAIL
obchod@trexima.cz
NECHTE NÁM KONTAKT
vyplnit formulář