Magistrát hl. m. Prahy, odbor školství a mládeže

http://www.praha.eu

Rok realizace: 2016

  • Výzkum vývoje profesní orientace žáků středních škol
  • zpracování výsledků


"Do dotazníkového šetření se aktivně zapojilo více než 6000 respondentů z 92 středních škol působících na území hlavního města Prahy. Výzkum nám přinesl zajímavá data, která jsou srozumitelná a dále využitelná. Jako velice přínosnou hodnotíme interaktivní prezentaci dat a výstupů."

Mgr. Lenka Němcová, ředitelka odboru školství a mládeže MHMP


Přečtěte si celou referenci