Národní ústav pro vzdělávání

http://www.nuv.cz/

Realizace: od roku 2005

  • tvorba a aktualizace Národní soustavy kvalifikací


"I díky podílu společnosti TREXIMA byla v závěru roku 2016 Národní soustava kvalifikací zavedeným a respektovaným nástrojem, který naplňuje požadavky zákona o uznávání výsledku dalšího vzdělávání ve vztahu ke vzdělávání a uznávání kvalifikací a zároveň je významným prostředkem podporujícím konkurenceschopnost ekonomiky České republiky."

PhDr. Helena Úlovcová, pověřena řízením NÚV


Přečtěte si celou referenci