Až pětina průměrné mzdy. Jak se odměny podílely na výdělcích

Mimořádné odměny se v prvním čtvrtletí tohoto roku podílely na průměrné měsíční mzdě 7,5 procenta. Vzhledem k tomu, že průměr činil 29 607 korun, se tedy jednalo o zhruba 2 221 korun. Vyplývá to z údajů v Informačním systému o průměrném výdělku.

Nejvíce se mimořádné odměny v prvních třech měsících tohoto roku podílely na průměrné mzdě v odvětví „výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla“. Zde představovaly pětinu průměrné hrubé měsíční mzdy. Více než desetiprocentní podíl měly i v peněžnictví a pojišťovnictví (19,2 %) a v informačních a komunikačních činnostech (13,2 %).

Nejméně to bylo v zemědělství, lesnictví a rybářství, kde mimořádné odměny činily 2,7 % průměrné mzdy, dále pak v odvětví ubytování, stravování a pohostinství (3,6 %), v těžbě a dobývání (3,8 %) a ve zdravotní a sociální péči (3,9 %).

V platové sféře se mimořádné odměny podílely na průměrném hrubém měsíčním platu 2,6 procenta. Jednalo se tedy o v průměru o 749 korun měsíčně. Vyšší byl tento podíl ve vzdělávání (4,2 %). V odvětví kulturních, zábavních a rekreačních činností se naopak jednalo o 1,3 %.

 

Mimořádné odměny ve mzdové sféře v prvním čtvrtletí 2017:

 

Mimořádné odměny v platové sféře v prvním čtvrtletí 2017:

Zdroj: ISPV

 

Přečtěte si další aktuality:

Přes 150 hodin měsíčně v práci. Jak se změnila odpracovaná doba

Vyšší mzdy i platy. Jak se změnily příjmy podle odvětví

Které země EU mají nejvíce vysokoškoláků. Nové srovnání

Komu se zvýšila mzda?

Napište nám

Naše projekty

Učíme firmy, jak nabírat, hodnotit a dál rozvíjet zaměstnance

Motivace 8000

Zajišťujeme krajům informace o žácích tamních středních škol

VVPO

Vyvíjíme software, který vám usnadní hodnocení zaměstnanců

Talent management