Co rozhoduje o oblibě technických předmětů? Vyučující a to, zda látka žákům jde

Nejoblíbenějším technickým předmětem deváťáků v České republice je informatika. Že je tento předmět baví, uvedlo celkem 79 procent žáků devátých tříd základních škol. Nejméně populární je naopak fyzika, kterou má v oblibě jen 54 procent žáků. U dívek je to přitom ještě méně (37,5 %).

Ukazuje to průzkum, který TREXIMA v roce 2015 zpracovala pro Technologickou agenturu ČR a kterého se zúčastnilo 1053 deváťáků. V rámci tohoto šetření autoři zkoumali, jaký mají žáci vztah k celkem šesti převážně technicky zaměřeným předmětům.

Kolik žáků uvedlo, že je daný předmět baví:

 

Nejčastějším důvodem, proč deváťáky baví informatika, je, že jim předmět jde. Tento důvod uvedlo 34 % žáků. Kromě toho zmiňují ještě dobrého učitele (14 %) nebo že budou nabyté znalosti potřebovat v běžném životě (12 %).

Jaký mají žáci vztah k předmětu informatika:

 

Druhým nejpopulárnějším technickým předmětem jsou pracovní činnosti. V oblibě je mají deváťáci hlavně proto, že se považují za zručné (v 27 % případů). U přírodopisu, chemie a fyziky jsou nejčastějšími důvody, proč žáky tento předmět baví, dobrý učitel a to, že je daný předmět zajímá.

Pokud naopak žáky některé technické předměty nebaví, může to být proto, že jim nejdou, to zmínili třeba u matematiky nebo chemie. Kromě toho může za neoblibu to, že „je předmět nudný“ nebo že jej vyučuje špatný učitel.

Že předmět nebudou v životě potřebovat, říká ve všech případech jen naprostý zlomek respondentů – nejčastěji to bylo u přírodopisu (2,5 %).

Co rozhodovalo o volbě střední školy

Žáci devátých tříd zároveň odpovídali na dotazník v době, kdy už věděli, na jakou střední školu nastoupí. Více než třetina z nich (34 %) se chystala na některou z technických škol – týkalo se to hlavně chlapců (59 % vs. 6 % u dívek). Druhou nejčastější volbou bylo gymnázium (16 %).

Na jaké střední školy se chystali žáci devátých tříd nastoupit:

Zdroj: TREXIMA, TA ČR, vlastní zpracování

Nejčastěji žáci konzultovali výběr své střední školy s rodiči, a to hlavně s matkou (74 %), zatímco s otcem diskutovalo na toto téma jen 52,5 % deváťáků. Názor kamarádů byl důležitý pro 35 % žáků. Na výchovného poradce ve škole se obrátilo jen 12 % z nich a na úřad práce necelá 2 %.

Zároveň se ukázalo, že více než polovinu žáků (55 %) ovlivnilo osobní doporučení, ať už příbuzných, kamarádů nebo vyučujících. Tři čtvrtiny respondentů se také rozhodovaly podle návštěvy v dané škole a 28 % deváťáků vzalo v potaz její webové stránky.

 

Přečtěte si další aktuality:

Kde je větší zájem o gymnázia a kde o učební obory. Přehled NÚV

Jaký je vztah mezi zaměřením žáka a prací jeho rodičů?

Zlaté dno neláká. Jak v Česku mizí řemeslníci

Co odrazuje mladé od technických oborů

 

Napište nám

Naše produkty

Učíme firmy, jak nabírat, hodnotit a dál rozvíjet zaměstnance

Motivace 8000

Nástroj pro řížení a rozvoj týmu v cloudu

DRIVE 8000