Firemní vize by neměla existovat jen v hlavě ředitele

Velmi často se bohužel setkáváme s tím, že firemní strategie neexistuje. Případně ji nikdo nesílí, ačkoliv se čeká velký zápal od zaměstnanců, kteří přitom nevědí, kam vlastně firma směřuje, říká v rozhovoru pro HR News Hana Kohoutová, ředitelka podnikového poradenství společnosti TREXIMA.

Jaké mzdové záležitosti řešíte s klienty v poslední době, kdy firmy obtížně shánějí zaměstnance?

Vzhledem k aktuální situaci na trhu práce je to logicky přiměřená, tedy konkurenceschopná výše mezd. Firmy si potřebují udržet a stabilizovat klíčové zaměstnance a také díky přetrvávající konjunktuře být atraktivním zaměstnavatelem i pro nové. Druhým, stejně významným důvodem je, že tradiční systémy odměňování a motivace, které firmy dlouhodobě využívaly, přestávají fungovat s tím, jak se mění potřeby lidí, především mladší generace.

Mohou podle vás firmy dobře fungovat jen s pevně stanovenými mzdami, bez pohyblivé složky?

To úzce souvisí s firemní kulturou a vyspělostí manažerů. Většině firem ale doporučujeme, aby pro řízení výkonu pohyblivé složky využívaly jako účinný nástroj k řízení výkonnosti zaměstnanců. Nicméně je nutné rozlišovat více kategorií zaměstnanců, než tomu bylo dosud, tedy THP a D (technickohospodářští pracovníci a dělníci). Jednoduše je třeba více motivaci individualizovat. Klade to jistě větší nároky na manažery, ale přináší to výsledky.

Existuje přesná hranice, kdy mzda sama o sobě nemá motivační účinek?

Podle mého názoru neexistuje a vrátím se opět k nutnosti individualizace. Každý z nás se totiž nachází v jiné životní etapě. Jiné motivátory na nás fungují, když splácíme hypotéku, máme malé děti, jiné je to u lidí, kteří žijí „single“. Mladší generace dnes často bydlí u rodičů, zakládá rodiny později a chce volný čas pro realizaci svých koníčků. Jiné potřeby máme, když už jsme zaopatření a děti jsou z domu…

Odměňování je jen jednou ze složek motivace, proto také nabízíte firmám komplexní službu s názvem Motivace 8000. Komu je tato služba určena?

Je určena všem firmám, které si uvědomují, že jejich úspěšnost začíná a končí s jejich zaměstnanci, a že je tudíž nutné, aby byli spokojení a motivovaní. A také firmám, které si uvědomují, že na onen pomyslný vrchol se dostanou jen pokud jasně stanoví cíl, strategii či taktiku, jak ho dosáhnout, a budou k tomu mít stejně smýšlející spoluhráče, tedy zaměstnance.

Nezastírám, že je to těžké a je za tím spousta práce. Bohužel velmi často se setkáváme s tím, že firemní strategie neexistuje nebo není sdílena, a přesto je očekáván velký zápal od zaměstnanců, kteří vlastně nevědí, kam firma směřuje. Alfou a omegou je přitom komunikace.

První modul služby Motivace 8000 se jmenuje vize. Co je jeho výstupem?

Ať už se třeba i v osobním životě pouštíme do čehokoli, měli bychom mít představu, čeho chceme dosáhnout. Bez toho pak jen těžko můžeme hodnotit, jestli se nám to povedlo. Firemní vize by tedy neměla existovat jen v hlavě majitele či ředitele, měla by být dílem top managementu, který ji přenese na své lidi. Měly by být stanoveny milníky pro posouzení, jak se ji daří naplňovat, a nastaveny metriky pro vyhodnocení, zda přináší očekávané výsledky. S tím někdy firmy potřebují pomoci.

 

Celý rozhovor s Ing. Hanou Kohoutovou najdete na portálu HR News

 

Přečtěte si více o hodnocení zaměstnanců:

Informace o mzdách jsou zbraní v rukou firem

Jak odměňovat: Osm pohledů na aktuální téma

Pohyblivá složka mzdy nenahrazuje manažery

Nejčastějším benefitem v ČR je příspěvek na stravování

 

Napište nám

Naše produkty

Učíme firmy, jak nabírat, hodnotit a dál rozvíjet zaměstnance

Motivace 8000

Mějte přehled o všech zaměstnancích ve vašem oboru a regionu

Práce v datech

Nástroj pro řížení a rozvoj týmu v cloudu

DRIVE 8000