Jak firmy v Česku dbají na adaptaci zaměstnanců

Adaptaci nových zaměstnanců nebo lidí, kteří v rámci firmy přešli na jinou pozici, se v současné době věnuje 58 procent podniků v České republice. V 37 procentech přitom probíhá adaptační proces systémově a plošně, u zbylých 21 procent pak jen u vybraných pozic.

Čtyři zaměstnavatelé z deseti naopak s adaptací zaměstnanců nepracují vůbec. Toto procento je přitom větší u velkých firem s více než 500 zaměstnanci, kde se jedná o 47 procent.

Vyplývá to z aktuálního průzkumu společnosti TREXIMA HR Monitor®. Šetření se uskutečnilo letos v září mezi 247 podniky, které zaměstnávají dohromady více než 50 tisíc osob.

Jak se přitom shodují odborníci na personalistiku, adaptace je klíčovým nástrojem k tomu, aby si zaměstnavatel klíčové lidi ve firmě udržel. „Velký problém nastává ve chvíli, kdy se HR oddělení podaří získat nového zaměstnance a ten následně odchází ve zkušební době, protože se mu dostatečně nevěnovali a spíše ho hodili do vody a nechali plavat,“ uvádějí autoři HR Monitoru.

Během adaptačního procesu se zaměstnanec v první řadě seznamuje s náplní své práce, zařízeními, materiály, používanými postupy, procesy a předpisy. Kromě toho poznává i lidi, s nimiž má spolupracovat. Stejně tak je důležité, aby získal jasnou představu o firemní strategii a hodnotách a přesně věděl, jaký smysl bude mít jeho konkrétní práce.

 

Pracujete systémově s adaptací nových zaměstnanců nebo zaměstnanců, kteří přešli na jiné místo?

Zdroj: HR Monitor 2017

Více podrobností o nové studii HR Monitor najdete zde

 

Přečtěte si další aktuality:

Adaptační proces svědčí o tom, že má firma o zaměstnance zájem

Ti nejlepší uchazeči si dnes určují podmínky zaměstnání sami

Je hodnocení zaměstnanců už překonané?

Víte, jak na miléniály? Tipy pro manažery

 

Napište nám

Naše projekty

Učíme firmy, jak nabírat, hodnotit a dál rozvíjet zaměstnance

Motivace 8000

Zajišťujeme krajům informace o žácích tamních středních škol

VVPO

Vyvíjíme software, který vám usnadní hodnocení zaměstnanců

Talent management