Jak rostly mzdy na konci loňského roku. Nová statistika

Zaměstnanci si přilepšili i v posledním čtvrtletí loňského roku. Podle předběžných údajů, které zveřejnil Český statistický úřad, se medián hrubé měsíční mzdy meziročně zvýšil o 8,9 % na 27 320 korun.

U mužů dosáhl medián mezd 29 639 Kč (meziročně o 8,3 % více), u žen činil 24 790 Kč (meziroční růst tak činil 10,5 %). 80 procent zaměstnanců pobíralo mzdu mezi 12 263 Kč a 51 412 korunami.

Stejně tak ve čtvrtém kvartále minulého roku rostla i průměrná hrubá měsíční mzda na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství.

Nominální mzda se oproti stejnému období předchozího roku zvýšila o 8 % neboli o 2 337 Kč na 31 646 Kč. Reálná mzda, tedy mzda očištěná o růst cen, byla vyšší o 5,3 %.

„Na růst výdělků tlačily hlavně stoupající poptávka po pracovních silách a také silný hospodářský růst,“ komentuje Dalibor Holý, ředitel odboru statistiky trhu práce ČSÚ. „Nejvýraznější impuls pro zvýšení mezd dal stát. Ve veřejné správě se platy zvýšily v důsledku rozhodnutí o zvýšení platových tarifů meziročně o 10,5 %, ve vzdělávání o 9 %, ve zdravotní a sociální péči o 10,8 % a v odvětví kulturní, zábavní a rekreační činnosti, kam patří mimo jiné muzea, archivy a knihovny, vzrostla průměrná mzda o 13,4 %,“ uvádí dále Holý v analýze statistického úřadu.

Pokud jde o jednotlivá odvětví, nejvíce se nominální mzda zvýšila v již zmíněném odvětví kulturních, zábavních a rekreačních činností. Zaměstnanci, kteří se věnují těžbě a dobývání, si meziročně přilepšili v průměru o 12,5 %.

 

Průměrná hrubá měsíční mzda na přepočtené počty zaměstnanců:

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování

 

V celém roce 2017 dosáhla průměrná mzda 29 504 korun. Meziročně je to o 7 % neboli o 1 929 Kč více. Reálně průměr vzrostl o 4,4 %. Medián dosáhl za celý rok 2017 hodnoty 26 859 Kč a ve srovnání s rokem 2016 se zvýšil o 7,4 %.

 

Přečtěte si další aktuality:

Nový projekt přinese data o trhu práce ve Zlínském kraji

Kromě náboru si všímejte i stálých zaměstnanců, vzkazuje expert firmám

Ti nejlepší uchazeči si dnes určují podmínky zaměstnání sami

Jak se liší výdělky žen a mužů. Největší rozdíl panuje v Estonsku a ČR

 

Napište nám

Naše produkty

Učíme firmy, jak nabírat, hodnotit a dál rozvíjet zaměstnance

Motivace 8000

Nástroj pro řížení a rozvoj týmu v cloudu

DRIVE 8000