Jaký je vztah mezi zaměřením žáka a prací jeho rodičů?

Mezi povoláním rodičů a tím, co chtějí studovat žáci devátých tříd na českých základních školách, existuje přímá souvislost. Ukázal to průzkum TREXIMY pro Technologickou agenturu ČR, do kterého se v roce 2015 zapojilo více než 900 deváťáků z celé České republiky.

Šetření zjišťovalo, jaký je vztah mezi zaměřením žáka a prací, které se věnují jednotliví rodiče. Že má profese každého z rodičů značný vliv na obor, kterému se chce jejich dítě po základní škole dál věnovat, znázorňují následující tabulky.

Z obou je patrné, že technicky zaměření otcové či matky mají častěji i technicky zaměřeného potomka. Totéž platí pro rodiče, kteří pracují v humanitních nebo přírodovědných oborech.

Vztah mezi profesním zaměřením otce a profesním zaměřením žáka:


Vztah mezi profesním zaměřením matky a profesním zaměřením žáka:

Zdroj tabulek: TREXIMA, TA ČR

Pozn.: Pokud součet čísel v řádcích nedává 100 %, je to dané zaokrouhlováním

Z průzkumu vyplývá, že nejčastěji mají otcové deváťáků technické profesní zaměření (73 %). V takovém případě pracují nejčastěji ve strojírenství a elektrotechnice (30 %), ve stavebnictví, architektuře (17 %) a dopravě (12 %). Humanitní zaměření má podle průzkumu mezi deváťáky 20 % otců a přírodovědné pouhých 6 % otců. Nejméně otců pracuje ve výchově a vzdělávání (necelé procento), podobně málo jich je zaměstnaných v médiích, kultuře a umění.

U matek naopak převažuje humanitní profesní zaměření (62 %). Technické zaměření uvedlo u svých matek 27 % deváťáků a přírodovědné 12 % žáků. Obory, ve kterých matky nejčastěji pracují, jsou administrativa, ekonomie, management a právo (20 %), cestovní ruch, hotelnictví, služby a obchod (15 %). V sociálních službách a pečovatelství je zaměstnaná desetina matek, méně než dvě procenta jich naopak působí například ve stavebnictví a architektuře.

 

Přečtěte si další aktuality:

Jak poznat, že je zaměstnanec příliš chytrý pro svoji práci

Česko se o talenty stará hůř než většina západní Evropy

Své vzdělání v práci nevyužívá více než třetina mladých

Zvažujete školu v zahraničí? Kde se studuje nejlépe

 

Napište nám

Naše produkty

Učíme firmy, jak nabírat, hodnotit a dál rozvíjet zaměstnance

Motivace 8000

Nástroj pro řížení a rozvoj týmu v cloudu

DRIVE 8000