Nejvíce odpracovaných hodin mají zaměstnanci v zemědělství a stavebnictví

Ve 3. čtvrtletí 2018 odpracovali zaměstnanci ve mzdové sféře v průměru 134,7 hodiny za měsíc a v platové sféře 115,0 hodiny. Zaměstnanci ve mzdové sféře odpracovali v tomto období průměrně o 19,7 hodiny za měsíc více než zaměstnanci v platové sféře. Vyplývá to z výsledků šetření Informačního systému o průměrném výdělků (ISPV), které pro Ministerstvo práce a sociálních věcí zpracovává společnost TREXIMA.

Průměrně mají nejvíce odpracovaných hodin zaměstnanci v oborech zemědělství, lesnictví a rybářství (148,2 hodin za měsíc) a stavebnictví (145,3 hodin za měsíc). Ve stavebnictví byl také zaznamenán největší meziroční nárust odpracovaných hodin (3,5 hodiny měsíčně navíc oproti stejnému období v roce 2017). Téměř totožný nárůst zaznamenala ještě odvětví zdravotní a sociální péče (+3,4 hodiny) a kulturní, zábavní a rekreační činnosti (+2,3 hodiny). Změny v počtu odpracovaných hodin u zaměstnanců odvětví platové sféry byly minimální.

Ve mzdové sféře mají zaměstnanci více přesčasů

Z výsledků šetření také vyplývá, že zaměstnanci mzdové sféry odpracovali ve 3. čtvrtletí 2018 více hodin přesčas než zaměstnanci platové sféry. Ve sledovaném období odpracovali zaměstnanci mzdové sféry měsíčně v průměru 3,4 hodiny přesčas a zaměstnanci platové sféry 1,9 hodiny přesčas.

Ve mzdové sféře odpracovali nejvíce hodin přesčas zaměstnanci v těchto odvětvích: zemědělství, lesnictví a rybářství (8,8 hodiny měsíčně), doprava a skladování (6,3 hodiny měsíčně) a těžba a dobývání (4,9 hodiny měsíčně). V platové sféře odpracovali nejvíce hodin přesčas zaměstnanci v odvětví zdravotní a sociální péče (6,2 hodiny měsíčně). Nejméně hodin přesčas odpracovali v platové sféře potom zaměstnanci v odvětví vzdělávání (0,2 hodiny měsíčně).

Jak se liší platová a mzdová sféra?

Do mzdové sféry jsou zařazeny ekonomické subjekty, které odměňují mzdou podle § 109, odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se zejména o zaměstnance státu, územních samosprávných celků (krajů a obcí), státních fondů, příspěvkových organizací. Ekonomické subjekty, které přísluší do platové sféry, odměňují platem podle § 109, odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů. Do roku 2010 byla mzdová sféra označována podnikatelskou sférou a platová sféra byla označována nepodnikatelskou sférou.

Zdroj: ISPV

Přečtěte si další aktuality z oboru:

Měsíční plat v platové sféře je téměř o 2 tisíce vyšší než ve mzdové sféře

Počet nezaměstnaných je nejnižší za posledních 20 let, největší zájem je stále o technické a dělnické profese

Mzdy nejvíce rostly v oboru vzdělávání a v Jihočeském kraji

Průměrná měsíční hrubá mzda v Česku vzrostla na 31 516 Kč

 

Napište nám

Naše produkty

Učíme firmy, jak nabírat, hodnotit a dál rozvíjet zaměstnance

Motivace 8000

Nástroj pro řížení a rozvoj týmu v cloudu

DRIVE 8000