O práci z domova lze požádat jednou ročně. Zkušenost z Velké Británie

Návrh zapracovat práci z domova do zákoníku práce, se kterým v roce 2016 přišlo Ministerstvo práce a sociálních věcí, rozproudil vášnivou debatu. V zákoně měl přibýt výčet povinností pro firmy umožňující homeworking, což odmítli hlavně zástupci podnikatelské sféry.

Prozatím k žádným změnám nedošlo. Projednávání novely bylo letos přerušeno ve druhém čtení a s nástupem nových poslanců skončil návrh „v šuplíku“.

Česká společnost se tak zatím může porozhlédnout, jak se s prací domova poprali zákonodárci v zahraničí. Příklady britských, nizozemských a australských zákonů, které právně ošetřují homeworking, popisuje TREXIMA ve studii Problémy při práci na dálku a jejich řešení pro zaměstnance zpracované pro Asociaci samostatných odborů České republiky.

Britský příklad

Například ve Velké Británii platí zákon o flexibilní práci, který ošetřuje i pravidla homeworkingu. Tento zákon dává britským zaměstnancům právo požádat svého zaměstnavatele o práci z domova. Žádost mohou podat nejvýše jednou ročně a pouze v případě, že už v dané firmě odpracovali alespoň 26 týdnů.

Zaměstnavatel má pak povinnost zacházet se žádostí tzv. přiměřeným způsobem. To v praxi znamená, že by měl vyhodnotit výhody a nevýhody žádosti, prodiskutovat žádost se zaměstnancem na osobním jednání a nabídnout mu možnost odvolání v případě zamítnutí. Své rozhodnutí musí sdělit do tří měsíců od podání žádosti. Je-li kladné, tak by do 28 dnů měla být příslušným způsobem upravena pracovní smlouva.

Žádost o práci z domova ale nemusí být vždy schválena. Důvodem nesouhlasu může být například navýšení nákladů, které by firmu poškodilo, nebo pokud zájemce předloží žádost v době, kdy podnik zvažuje změny ve struktuře zaměstnanců.

S nastavením práce z domova pomáhají britským podnikatelům i zaměstnancům různé organizace. Příkladem je ACAS, servisní organizace spravovaná nezávislou radou tvořenou zástupci zaměstnavatelských a zaměstnaneckých organizací a expertů. ACAS je také autorem příručky „Homeworking – a guide for employers and employees“. Ta je určená jak podnikům, tak zaměstnancům a poskytuje komplexní informace o práci z domova i o jejím zavádění do praxe.

 

Odborná studie "Problémy při práci na dálku a jejich řešení pro zaměstnance" byla zpracována v rámci projektu ASO „Dopady digitalizace práce na zaměstnanost, kolektivní vyjednávání a sociální zabezpečení zaměstnanců“ (úhrada nákladů vzniklých dle § 320a zákoníku práce pro podporu sociálního dialogu v rámci činnosti ASO v roce 2017).

 

Přečtěte si další aktuality:

Ti nejlepší uchazeči si dnes určují podmínky zaměstnání sami

Nejčastějším benefitem v ČR je příspěvek na stravování

Kromě náboru si všímejte i stálých zaměstnanců, vzkazuje expert firmám

Na co lákají české firmy při náboru?

 

Napište nám

Naše projekty

Učíme firmy, jak nabírat, hodnotit a dál rozvíjet zaměstnance

Motivace 8000

Zajišťujeme krajům informace o žácích tamních středních škol

VVPO

Vyvíjíme software, který vám usnadní hodnocení zaměstnanců

Talent management