Práci z domova umožňuje každá čtvrtá firma v ČR

Práce z domova se v Česku stává stále častějším benefitem pro zaměstnance. Podle aktuálních průzkumů jej nabízí čtvrtina až třetina českých zaměstnavatelů.

Ukazuje to šetření společnosti TREXIMA na vzorku 1 013 českých firem. Výsledky tohoto průzkumu jsou dostupné ve studii Problémy při práci na dálku a jejich řešení pro zaměstnance, kterou TREXIMA zpracovala pro Asociaci samostatných odborů České republiky.

Možnost pracovat z domova se v době nízké nezaměstnanosti stává jedním z nástrojů „boje o lidi“. Mnozí zaměstnavatelé tak nereagují pouze na potřebu zaměstnanců lépe skloubit svůj rodinný a pracovní život, ale i na vyšší tlak vyplývající z nedostatku pracovní síly.

Ve mzdové sféře umožňovala v roce 2016 lidem pracovat z domova čtvrtina ekonomických subjektů v Česku. Pokud bychom seřadili všechny zaměstnanecké benefity podle toho, jak často je firmy nabízejí, umístila by se home office zhruba uprostřed „žebříčku“.

Mezi sektory panují rozdíly

Častěji přitom mohou pracovat doma zaměstnanci ve službách – zde měla tento benefit v nabídce téměř třetina firem. Oproti tomu v průmyslu jich bylo jen 16 % a v zemědělství 8 %.

Jak šetření ukázalo, home office nabízeli nejčastěji největší zaměstnavatelé. Práci z domova umožňovala v roce 2016 alespoň vybraným zaměstnancům polovina subjektů s více než 1 000 zaměstnanci. S klesajícím počtem zaměstnanců klesal i podíl firem poskytujících tento benefit.

Zároveň šetření ukázalo, že je tento benefit značně selektivní. Práci z domova totiž sice umožňuje 25 procent zaměstnavatelů v ČR, téměř tři čtvrtiny z nich ji však nabízejí jen některým zaměstnancům.

Co rozhoduje o nabídce tohoto benefitu

S benefitem v podobě práce z domova je spojena i celá řada nepodložených tvrzení. Průzkum potvrdil, že neplatí obvyklý stereotyp „práce z domova je výsadou jen velkých pražských společností podnikajících ve službách“. Práci z domova nabízejí zaměstnavatelé napříč celou Českou republikou. Na druhou stranu šetření ukázalo, že využívat home office mohou hlavně duševně pracující zaměstnanci.

Podle studie TREXIMY měly na nabídku tohoto benefitu nejčastěji vliv následující podmínky (anebo jejich kombinace):

  • charakter práce, což uvádělo 33 % subjektů poskytujících benefit
  • souhlas nadřízeného (17 % subjektů)
  • technické vybavení zaměstnance (počítač, telefon), a s tím související dosažitelnost (16 % subjektů)
  • zohlednění sociálního hlediska (např. péče o děti nebo zdravotní stav zaměstnance), což uvedlo 10 % subjektů

 

Odborná studie "Problémy při práci na dálku a jejich řešení pro zaměstnance" byla zpracována v rámci projektu ASO „Dopady digitalizace práce na zaměstnanost, kolektivní vyjednávání a sociální zabezpečení zaměstnanců“ (úhrada nákladů vzniklých dle § 320a zákoníku práce pro podporu sociálního dialogu v rámci činnosti ASO v roce 2017).

 

Přečtěte si další aktuality:

Nejčastějším benefitem v ČR je příspěvek na stravování

O práci z domova lze požádat jednou ročně. Zkušenost z Velké Británie

Jak si udržet zaměstnance? Důležitější než mzda jsou mnohdy pracovní podmínky

Změny a kariérní posun. Co očekávají mladí od svého zaměstnavatele

 

Napište nám

Naše produkty

Učíme firmy, jak nabírat, hodnotit a dál rozvíjet zaměstnance

Motivace 8000

Mějte přehled o všech zaměstnancích ve vašem oboru a regionu

Práce v datech

Nástroj pro řížení a rozvoj týmu v cloudu

DRIVE 8000