Výkon může rozhodnout až o polovině mzdy

Na pracovním výsledku závisí alespoň část mzdy ve většině firem v Česku. Ukazuje to jarní průzkum Treximy HR Monitor mezi 182 zaměstnavateli. Z šetření vyplývá, že pohyblivou složku mzdy využívá 99 procent podniků, které mají sto a více zaměstnanců.

Téměř polovina těchto firem přitom s pohyblivou složkou mzdy pracuje u všech svých zaměstnanců. Další třetina odměňuje podle odvedené práce alespoň 80 procent lidí. „Tři čtvrtiny organizací tedy pracují s takovým mzdovým systémem, ve kterém jsou téměř všichni zaměstnanci zvyklí na stav, kdy nemají absolutní jistotu o svém výdělku,“ shrnuje Trexima. V ostatních podnicích je podíl zaměstnanců, kterých se pohyblivá složka mzdy týká, už nižší.

Nejčastěji zaměstnavatelé „hýbou“ s 20 až 30 procenty výdělku - tedy zhruba s čtvrtinou. To je typické pro 36 procent firem. Dalších 35 procent dotázaných uvedlo, že na výsledku u nich závisí 11 až 20 procent mzdy.

Více než třiceti procenty se pohyblivá složka podílí na mzdách v 17 procentech případů. Méně než deset procent pohyblivé složky využívá v Česku jen 11 procent organizací. To, že zaměstnanec nemá pohyblivou složku mzdy, ale nemusí automaticky znamenat, že by postrádal motivaci. „Ta zde ale musí zásadně vycházet z náplně práce, míry uspokojování osobních kariérových očekávání, atmosféry na pracovišti a úrovně managementu,“ připomínají autoři.

HR Monitor zároveň ukázal, že 56 procent firem je se svým současným nastavením pohyblivé složky spokojených a nemají potřebu nic měnit. Dalších 36 procent firem chystá v dalších dvou letech změnu - buď celoplošně, nebo jen v některých odděleních.

 

Přečtěte si další aktuality

 

Napište nám

Naše produkty

Učíme firmy, jak nabírat, hodnotit a dál rozvíjet zaměstnance

Motivace 8000

Nástroj pro řížení a rozvoj týmu v cloudu

DRIVE 8000